System Zarządzania bramkami GSM PSITEK


System zarządzania został stworzony, aby w pełni wykorzystać w bramce GSM PSITEK cechę raportowania za pomocą wiadomości SMS. 
Wyróżniamy 3 różne cechy raportowania SMS:

- I’m here: bramka wysyła wiadomość SMS, aby potwierdzić, że jest aktywna
- No Calls:
jeśli podczas określonego czasu nie zostało wykonane żadne połączenie, wysyłana jest wiadomość SMS.
- No Network:
jeśli podczas określonego przedziału czasu wystąpił braku sieci GSM, wysyłana jest wiadomość SMS.

Program do Zarządzania bramkami GSM Psitek, jest odpowiedzialny za zapisywanie otrzymywanych raportów i przekładanie ich na format, który może być użyty przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie tymi bramkami GSM. 

System posiada bazę wszystkich klientów i wszystkich techników odpowiedzialnych za poszczególne bramki w różnych regionach. Każda bramka GSM jest zarejestrowana w systemie i jest połączona z Klientami i Technikami oraz lokalizacją, a także innymi szczegółami przypisanymi do danej bramki GSM PSITEK. 
Informacje te sprawiają, że gdy zostaną rozpoznane problemy z bramką, zarządca, może stwierdzić gdzie bramka dokładnie się znajduje, do kogo należy oraz którego technika trzeba wezwać, aby zajął się problemem.

Ekran statusu bramki GSM pokazuje listę bramek oraz listę bramek z problemami, kiedy był ostatni raport, jaki jest obecny status oraz listę Klientów i Techników, którzy mogą szybko zareagować na każdy problem.

Ekran alarmów pokazuje alarmy, które są wywoływane w odpowiedzi na jakiekolwiek z wyżej wspomnianych wydarzeń. Alarmy są wywoływane, kiedy otrzymana jest wiadomość SMS „No Calls”, wiadomość SMS „No Network” lub, gdy nie zostanie otrzymana wiadomość SMS „I’m here” w trakcie zdefiniowanego okresu czasu. Każdy z tych typów alarmów może być włączony lub wyłączony indywidualnie dla każdej z bramek. Alarmy te mogą być automatycznie dostarczone do poszczególnych osób poprzez wiadomości e-mail.

Wszystkie wydarzenia są zapisywane i mogą być przeglądane dla poszczególnych bramek GSM Psitek, również tworzony jest rejestr otrzymywanych raportów SMS. Tworzony jest plik tekstowy, który może zostać przesłany  e-mailem w celu analizy.


Biuro Techniczno-Handlowe
Szczecin ul. Tuwima 21
tel. 91-4237774 ,  fax 91-4240755
Liczba odwiedzin:

 Data ostatniej edycji strony:  2004-08-27