Załącznik. Lista ważniejszych wbranych ustawień programowych urządzenia Cellink.

Początek
kod
kod
Koniec
Opis
##
31
00
*
DTMF niedostępny podczas rozmowy
##
31
01
*
DTMF dostępny podczas rozmowy
##
31
10
*
25 Hz częstotliwość dzwonienia
##
31
11
*
50 Hz częstotliwość dzwonienia
##
31
30
*
LLI niedostępny
##
31
31
*
LLI dostępny
##
31
32
*
LLI bezpośrednia rozmowa niedostępna
##
31
33
*
LLI bezpośrednia rozmowa dostępna
##
31
40
*
Rozłączenie nastepuje gdy wykryto sygnał zajętości z PBX
##
31
41
*
Rozłączenie nastepuje gdy wykryto brak sygnału rozmowy
##
31
42
*
Rozłączenie nastepuje gdy wykryto inwersję biegunowości zasilania linii abonenckiej
##
40
00 - 16
*
Programowanie ilości dzwonków
## 74 XXXXXXXX * VPN programowanie rejestru VPN
## 75 XXYYZCC * Programowanie systemu szybkiego wybierania (XX: pozycja, YY długość, Z typ, CC: d1 i d2)
## 76 XX * Pozycja szybkiego wybierania w użyciu
## 79 X * Zastrzeżone wybieranie (X: pozycje, YY: d1 i d2)
  79 99 * Zerowanie
  79 99 * Zerowanie systemu wybierania (VPN, PSTN, PTN, QD)
## 80 99 * Uczenie się przez Cellink sygnału zajętości
## 90 XXXX * numer awizo dla PBX w przypadky Cellink z LLI i wyłączonej opcji bezpiśredniego dostępu
## 91 XXXXXX

XXXXXX

* numer w sieci PTSN w przypadky Cellink z LLI i wyłączonej opcji bezpiśredniego dostępu oraz nie ustawionej opcji odbioru przez awizo PBX
##** 1133 77 * ustawianie głośności
##** 1133 88 * kasowanie echa - długa procedura
##** 1133 99 * kasowanie echa - krótka procedura
* 4799 XXXX *# zaprogramowanie PIN KODU karty telefonu komórkowego(wył. 3xx)
* 4799 9999 *# PIN KOD nie podawany do Cellink

Specyfikacja techniczna

Opis
Specyfikacje
Zasilanie
230 VAC/ 12W
Wymiary
70 X 230X 195 mm
Waga
1550 g

Specyfikacja środowiskowa

Opis
Specyfikacje
Temperatura działania
- 10 C - + 55C
Temperatura pamięci
-20 C - + 70 C
Wilgotność względna
85 %