SCHEMAT ORGANIZACYJNY SBT


Walne Zebranie Delegatów

                                 
  Komisja Rewizyjna   Zarząd Krajowy   Prezydium ZK   Sąd Koleżeński

Oddział Mazowsze

Ośrodek Szkolenia Rzeczoznastwa i Postępu Technicznego SBT

Oddział w Katowicach

             

Oddział w Łodzi

             

Oddział Dolnośląski

Izba Rzeczoznawców

Oddział w Szczecinie

             

Oddział w Lublinie

Oddział w Poznaniu

Komisja ds. Rekomendacji

Koło w Gańsku

Koło w Rzeszowie

             

Koło w Krakowie

Zespół Prawny

Koło w Olsztynie

             

 

Zarząd Krajowy:

Prezydium Zarządu Krajowego:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

Komisja Prawna:

OSRiPT:

IRBwT:

Komisja ds. Rekomendacji: