< Powrót >

Minister kierujący działem:

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ŁĄCZNOŚCI

 

Zawód:

Rzeczoznawca budowlany w telekomunikacji przewodowej.

Wymagane wykształcenie:

wyższe techniczne o kierunku elektronika i telekomunikacja lub elektrotechnika.

Wymagane kwalifikacje:

-    uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej bez ograniczeń,

-    co najmniej 10 lat praktyki przy projektowaniu lub kierowaniu robotami w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności, odbytej po uzyskaniu uprawnień wskazanych wyżej.

Dodatkowe wymagania:

-    opinia dwóch rzeczoznawców w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności lub opinia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji lub Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji,

-    korzystanie w pełni z praw publicznych,

-    nadanie w drodze decyzji przez Prezesa URTiP, na wniosek zainteresowanego, tytułu rzeczoznawcy budowlanego w budownictwie telekomunikacyjnym,

-    wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Rzeczoznawca budowlany w telekomunikacji przewodowej
w zakresie projektowania.

Wymagane wykształcenie:

wyższe techniczne o kierunku elektronika i telekomunikacja lub elektrotechnika.

Wymagane kwalifikacje:

-    uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej do projektowania bez ograniczeń,

-    co najmniej 10 lat praktyki przy projektowaniu w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności, odbytej po uzyskaniu uprawnień wskazanych wyżej.

Dodatkowe wymagania:

-    opinia dwóch rzeczoznawców w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności lub opinia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji lub Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji,

-    korzystanie w pełni z praw publicznych,

-    nadanie w drodze decyzji przez Prezesa URTiP, na wniosek zainteresowanego, tytułu rzeczoznawcy budowlanego w budownictwie telekomunikacyjnym,

-    wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.)

 

Zawód:

Rzeczoznawca budowlany w telekomunikacji przewodowej
w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

Wymagane wykształcenie:

wyższe techniczne o kierunku elektronika i telekomunikacja lub elektrotechnika.

Wymagane kwalifikacje:

-    uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

-    co najmniej 10 lat praktyki przy kierowaniu robotami w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności, odbytej po uzyskaniu uprawnień wskazanych wyżej.

Dodatkowe wymagania:

-    opinia dwóch rzeczoznawców w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności lub opinia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji lub Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji,

-    korzystanie w pełni z praw publicznych,

-    nadanie w drodze decyzji przez Prezesa URTiP, na wniosek zainteresowanego, tytułu rzeczoznawcy budowlanego w budownictwie telekomunikacyjnym,

-    wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.)

 

Zawód:

Rzeczoznawca budowlany w telekomunikacji radiowej.

Wymagane wykształcenie:

wyższe techniczne o kierunku elektronika i telekomunikacja lub elektrotechnika.

Wymagane kwalifikacje:

-    uprawnienia budowlane w telekomunikacji radiowej bez ograniczeń,

-    co najmniej 10 lat praktyki przy projektowaniu lub kierowaniu robotami w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności, odbytej po uzyskaniu uprawnień wskazanych wyżej.

Dodatkowe wymagania:

-    opinia dwóch rzeczoznawców w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności lub opinia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji lub Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji,

-    korzystanie w pełni z praw publicznych,

-    nadanie w drodze decyzji przez Prezesa URTiP, na wniosek zainteresowanego, tytułu rzeczoznawcy budowlanego w budownictwie telekomunikacyjnym,

-    wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego/

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Rzeczoznawca budowlany w telekomunikacji radiowej w zakresie projektowania.

Wymagane wykształcenie:

wyższe techniczne o kierunku elektronika i telekomunikacja lub elektrotechnika.

Wymagane kwalifikacje:

-    uprawnienia budowlane w telekomunikacji radiowej do projektowania bez ograniczeń,

-    co najmniej 10 lat praktyki przy projektowaniu w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności, odbytej po uzyskaniu uprawnień wskazanych wyżej.

Dodatkowe wymgania:

-    opinia dwóch rzeczoznawców w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności lub opinia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji lub Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji,

-    korzystanie w pełni z praw publicznych,

-    nadanie w drodze decyzji przez Prezesa URTiP, na wniosek zainteresowanego, tytułu rzeczoznawcy budowlanego w budownictwie telekomunikacyjnym,

-    wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Rzeczoznawca budowlany w telekomunikacji radiowej w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

Wymagane wykształcenie:

wyższe techniczne o kierunku elektronika i telekomunikacja lub elektrotechnika.

Wymagane kwalifikacje:

-    uprawnienia budowlane w telekomunikacji radiowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

-    co najmniej 10 lat praktyki przy projektowaniu lub kierowaniu robotami w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności, odbytej po uzyskaniu uprawnień wskazanych wyżej.

Dodatkowe wymagania:

-    opinia dwóch rzeczoznawców w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności lub opinia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji lub Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji,

-    korzystanie w pełni z praw publicznych,

-    nadanie w drodze decyzji przez Prezesa URTiP, na wniosek zainteresowanego, tytułu rzeczoznawcy budowlanego w budownictwie telekomunikacyjnym,

-    wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Projektant budownictwa telekomunikacyjnego

- projektowanie bez ograniczeń w telekomunikacji przewodowej.

Wymagane wykształcenie:

wyższe o kierunku telekomunikacja, elektronika i elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji.

Wymagane kwalifikacje:

-    2-letnia praktyka przy sporządzaniu projektów,

-    roczna praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Projektant budownictwa telekomunikacyjnego

- projektowanie w ograniczonym zakresie w ramach specjalności: telekomunikacja przewodowa.

Wymagane wykształcenie:

wyższe w zakresie pokrewnej specjalności technicznej lub, średnie techniczne w odpowiednim kierunku.

Wymagane kwalifikacje:

-    5-letnia praktyka przy sporządzaniu projektów,

-    roczna praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Kierownik budowy, robót w budownictwie telekomunikacyjnym, - kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
w telekomunikacji przewodowej.

Wymagane wykształcenie:

wyższe o kierunku telekomunikacja, elektronika i elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji.

Wymagane kwalifikacje:

2-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Kierownik budowy, robót w budownictwie telekomunikacyjnym - kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w ramach specjalności: telekomunikacja przewodowa.

Wymagane wykształcenie:

wyższe w zakresie pokrewnej specjalności technicznej lub, średnie techniczne w odpowiednim kierunku.

Wymagane kwalifikacje:

5-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Projektant i kierownik budowy, robót w budownictwie telekomunikacyjnym – projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w telekomunikacji przewodowej.

Wymagane wykształcenie:

wyższe o kierunku telekomunikacja, elektronika i elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji.

Wymagane kwalifikacje:

-    2-letnia praktyka przy sporządzaniu projektów,

-    2-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycz-nego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Projektant i kierownik budowy, robót w budownictwie telekomunikacyjnym – projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w ramach specjalności: telekomunikacja przewodowa.

Wymagane wykształcenie:

wyższe w zakresie pokrewnej specjalności technicznej lub, średnie techniczne w odpowiednim kierunku.

Wymagane kwalifikacje:

-    5-letnia praktyka przy sporządzaniu projektów,

-    5-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w budownictwie telekomunikacyjnym – nadzór i kontrola nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w telekomunikacji przewodowej.

Wymagane wykształcenie:

wyższe o kierunku telekomunikacja, elektronika i elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji.

Wymagane kwalifikacje:

2-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w budownictwie telekomunikacyjnym – nadzór i kontrola nad robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie w ramach specjalności: telekomunikacja przewodowa.

Wymagane wykształcenie:

wyższe w zakresie pokrewnej specjalności technicznej lub średnie techniczne w odpowiednim kierunku.

Wymagane kwalifikacje:

5-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Majster kierujący robotami budowlanymi w powierzonym zakresie w ramach specjalności: telekomunikacja przewodowa.

Wymagane wykształcenie:

co najmniej zasadnicze.

Wymagane kwalifikacje:

-    posiadanie dyplomu mistrza w zawodzie,

-    3-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Projektant budownictwa telekomunikacyjnego

- projektowanie bez ograniczeń w telekomunikacji radiowej.

Wymagane wykształcenie:

wyższe o kierunku telekomunikacja, elektronika i elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji.

Wymagane kwalifikacje:

-    2-letnia praktyka przy sporządzaniu projektów,

-    roczna praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Projektant budownictwa telekomunikacyjnego

- projektowanie w ograniczonym zakresie w ramach specjalności: telekomunikacja radiowa.

Wymagane wykształcenie:

wyższe w zakresie pokrewnej specjalności technicznej lub, średnie techniczne w odpowiednim kierunku.

Wymagane kwalifikacje:

-    5-letnia praktyka przy sporządzaniu projektów,

-    roczna praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Kierownik budowy, robót w budownictwie telekomunikacyjnym, - kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
w telekomunikacji radiowej.

Wymagane wykształcenie:

wyższe o kierunku telekomunikacja, elektronika i elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji.

Wymagane kwalifikacje:

2-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Kierownik budowy, robót w budownictwie telekomunikacyjnym - kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w ramach specjalności: telekomunikacja radiowa.

Wymagane wykształcenie:

wyższe w zakresie pokrewnej specjalności technicznej lub, średnie techniczne w odpowiednim kierunku.

Wymagane kwalifikacje:

5-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycz-nego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Projektant i kierownik budowy, robót w budownictwie telekomunikacyjnym – projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w telekomunikacji radiowej.

Wymagane wykształcenie:

wyższe o kierunku telekomunikacja, elektronika i elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji.

Wymagane kwalifikacje:

-    2-letnia praktyka przy sporządzaniu projektów,

-    2-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Projektant i kierownik budowy, robót w budownictwie telekomunikacyjnym – projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w ramach specjalności: telekomunikacja radiowa.

Wymagane wykształcenie:

wyższe w zakresie pokrewnej specjalności technicznej lub, średnie techniczne w odpowiednim kierunku.

Wymagane kwalifikacje:

-    5-letnia praktyka przy sporządzaniu projektów,

-    5-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w budownictwie telekomunikacyjnym – nadzór i kontrola nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w telekomunikacji radiowej.

Wymagane wykształcenie:

wyższe o kierunku telekomunikacja, elektronika i elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji.

Wymagane kwalifikacje:

2-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycz-nego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w budownictwie telekomunikacyjnym – nadzór i kontrola nad robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie w ramach specjalności: telekomunikacja radiowa.

Wymagane wykształcenie:

wyższe w zakresie pokrewnej specjalności technicznej lub, średnie techniczne w odpowiednim kierunku.

Wymagane kwalifikacje:

5-letnia praktyka na budowie.

Dodatkowe wymagania:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycz-nego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

Zawód:

Majster kierujący robotami budowlanymi w powierzonym zakresie w ramach specjalności: telekomunikacja radiowa.

Wymagane wykształcenie:

co najmniej zasadnicze.

Dodatkowe kwalifikacje:

-    posiadanie dyplomu mistrza w zawodzie,

-    3-letnia praktyka na budowie.

Inne wymogi:

-    złożenie wniosku,

-    złożenie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej oraz ze znajomości przepisów prawnych i praktycznego posługiwania się tymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,

-    wpis do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. nr 120, poz. 581, z późn. zm.).

 

< Powrót >