< Powrót >

 

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
Oddział w Szczecinie
71- 510 Szczecin, Al. Wyzwolenia 70

tel. 431 15 10 / fax. 481 86 00
REGON 012744010 tel. 431 15 10
Nr konta PBK IV Odz./W-wa 11101109-401100073365
 


 

Szczecin, dnia 2004-12-06 

Protokół z zebrania Zarządu Oddziału Szczecin SBT

 Zebranych w siedzibie firmy PH CENTEL sp. z o.o. powitał gospodarz spotkania kol. Krzysztof Nieścioruk.

Obecni:
Jan Graczyk - Prezes Zarządu
Mieczysław Grabski - członek
Krzysztof Nieścioruk - członek
Mieczysław Terlikowski - członek
oraz
Józef Kurkiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Osoba nieobecna - Halina Tomaszewska   

1.     Odczytano protokół z ostatniego zebrania z dnia 08.11 2004. Tekst przyjęto bez uwag.

2.    Z uwagi na nieobecność kol. H. Tomaszewskiej nie możliwe było zweryfikowania składek. Sprawę weryfikacji składek przełożono z konieczności na kolejne zebranie w styczniu 2005.

 3.    Opracowano i uruchomiono stronę internetową SBT O/ Szczecin. Na bieżąco mogą być składane są uwagi od członków, co jej formuły i treści.

 4.    Zarząd zaakceptował treść ankiety (oprac. J. Graczyk), skierowanej do członków SBT. Jej tekst (plik do pobrania) umieszcza się na stronie internetowej. Celem ankiety jest zebranie wiarygodnej ze względu na źródło informacji o oczekiwaniach członków wobec Zarządu.  

5.    W dniach 6, 6, 8 stycznia 2005 odbędzie się w Koszalinie spotkanie konwentu wójtów, starostów, burmistrzów, na którym zostanie omówiony pilotażowy program dla 3-ch gmin w temacie społeczeństwa teleinformatycznego. Jako delegatów na konwent zarząd deleguje kol. M. Grabskiego oraz J. Graczyka.

 6.    Z uwagi na lokalne potrzeby terenu Koszalina, Zarząd podjął uchwałę nr 1/2004 o powołaniu na koordynatora dzialności SBT na ww. terenie kol. Piotra Kaliszczaka.

 7.    Zobowiązano kol. Halinę Tomaszewską do uaktualnienia do końca 2004 r. bazy tele-adresowej członków SBT O/Szczecin  

  8. Kol. M. Grabski zaproponował spotkanie z władzami Szczecina, w celu nawiązania współpracy w zakresie działalności inwestycyjnej, branży telekomunikacyjnej. Stosowne pismo zostanie przesłane na adres Prezydenta Szczecina. 

9. Kol. J. Graczyk poinformował o szkoleniu, w Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości w dniu 16 12 2004.

10. Kolejny termin i miejsce  spotkania Zarządu zostanie ustalono z początkiem stycznie 2005.   

 Protokółował: Mieczysław Terlikowski

 

< Powrót >