< Powrót >

 

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
Oddział w Szczecinie
71- 510 Szczecin, Al. Wyzwolenia 70

tel. 431 15 10 / fax. 481 86 00
REGON 012744010 tel. 431 15 10
Nr konta PBK IV Odz./W-wa 11101109-401100073365
 

Szczecin, dnia 2005-01-11

  

Protokół z zebrania Zarządu Oddziału Szczecin SBT w dniu 11.01.2005r.

       

 Zebranych w siedzibie TP w Szczecinie powitał gospodarz spotkania kol. Mieczysław Terlikowski, a porządek zebrania przedstawił kol. J.Graczyk. 

Obecni:
Jan Graczyk - Prezes Zarządu
Halina Tomaszewska - członek
Krzysztof Nieścioruk - członek
Mieczysław Terlikowski - członek
oraz
Józef Kurkiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Osoba nieobecna - Mieczysław Grabski - członek

Porządek zebrania:
1/ powitanie
2/ odczytanie, uzupełnienie i zatwierdzenie   protokołu z
 zebrania Zarządu Oddziału z dn. 06.12.04
3/ omówienie realizacji zadań bieżących:
a - składki i weryfikacja /Halina Tomaszewska, Mieczysław Terlikowski/
b – stan należności (imienna lista składek członkowskich)
c - ankiety nadesłane przez członków / Mieczysław Terlikowski/
d - inne sprawy/ m.in.-Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dn. 22 01 2005 w siedzibie SBT W-wa (pismo Prezesa SBT kol. Władysława Grabowskiego
4/ propozycja organizacji spotkania wszystkich członków SBT O/ Szczecin. 

ad.2/ Odczytano protokół z ostatniego zebrania. Tekst przyjęto bez uwag.

ad.3.a. Zweryfikowano listę członków Oddziału. Z uwagi na stan składek i przeprowadzone przez kol. Mieczysława Terlikowskiego rozmowy telefoniczne z członkami, wytypowano listę członków do skreślenia. Lista w załączeniu.

ad.3.b. Zweryfikowano listę należności z tyt. Opłacanych składek członkowskich z wykorzystaniem listy krajowej oraz danych skarbnika Haliny Tomaszewskiej. Aktualny stan składek jest w posiadaniu skarbnika.

ad.3.c. Spośród 46 sztuk ankiet wysłanych do członków, zwrotnie wypełnione ankiety nadesłało 11 członków. Przeprowadzono wstępną analizę ankiet - zakończenie nastąpi po otrzymaniu dalszych ankiet na zebraniu lutowym. 

ad.3.d. Odniesiono się do pisma Prezesa SBT kol. Władysława Grabowskiego ws. zebrania sprawozdawczo-wyborcze dn. 22 01 2005 w siedzibie SBT W-wa. Zarząd SBT O/ Szczecin na ww. zebraniu reprezentować będą Józef Kurkiewicz oraz Jan Graczyk.   

ad.4. Z uwagi na oczekiwania członków co do bieżących spraw, kontaktów z Zarządem, regulowania składek członkowskich, zaproponowano organizację spotkania wszystkich członków. Termin wstępny 18 marzec 2005. Na kolejnym spotkaniu Zarządu, opracowane zostaną zagadnienia tematyczne, które omówione zostaną na spotkaniu z członkami w marcu b.r.  

Kolejny termin i miejsce  spotkania Zarządu zostanie ustalono z początkiem lutego 2005.     

Protokółował: Mieczysław Terlikowski


 

 

< Powrót >