< Powrót >

 

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
Oddział w Szczecinie
71- 510 Szczecin, Al. Wyzwolenia 70

tel. 431 15 10 / fax. 481 86 00
REGON 012744010 tel. 431 15 10
Nr konta PBK IV Odz./W-wa 11101109-401100073365
 

KOMUNIKAT z dn. 22.01.2005r.

1. W dniu 22.01.05r. w Warszawie odbyło się Krajowe Zebranie Sprawozdawczo  -Wyborcze członków SBT w którym uczestniczyło 29 członków uprawnionych do głosowania/ kilku członków usprawiedliwiło swoją nieobecność/

2. Ustępujący Zarząd Krajowy po przedstawieniu sprawozdania i dyskusji  otrzymał absolutorium i podziękowania za podejmowanie wielu inicjatyw w podtrzymaniu kondycji finansowej SBT w tym trudnym okresie./głównie  przez Ośrodek Rzeczoznawców/.

3. Według deklaracji członków po weryfikacji stan Stowarzyszenia wynosi ponad 200  członków. W dyskusji wyrażono opinię , że ta ilość członków pozwala na dalsze bezkolizyjne funkcjonowanie SBT.

4. Dokonano wyboru nowych władz SBT :
 a/ Prezesem został wybrany  kol. Jan Bajorek
 b/ powołano Zarząd w 7-osobowym składzie / kol. Jarosław Wojtczak, Wiesław  Włodek , Władysław Grabowski , Barbara Wichrowska , Jerzy Kuhn , Janusz Jesiona , Stanisław Górecki /
c/  Komisja Rewizyjna w składzie 3-osobowym / Ryszard Pawłowski , R.  Kostrzewa ,Lech Zdziech /
d/ Sąd Koleżeński w skladzie 3-osobowym /Józef Marciniak , Paczkowski , Kaim /

5. W dyskusji zgłoszono szereg wniosków m . in.
- lobbing SBT w zakresie posiadanej certyfikacji i rzeczoznawstwa,
- udział w kompleksowych zadaniach budowy autostrad,
- intensyfikacja oferty szkolenia ,
- pozyskanie członków wspierających ,
- wydawanie biuletynów dla oddziałów i kół ,
- kontynuować weryfikację członków i pozyskanie nowych,
- opiniowanie i pomoc w pozykiwaniu funduszy strukturalnych UE
- udział w budowie sieci strefowych wg uchwał Rządu,

Dyskusja była twórcza i optymistyczna lecz należy podejmować intensywne działania  w wielu kierunkach właściwych dla SBT.

6. W naszym Oddziałe SBT po weryfikacji jest 34 członków i jesteśmy w czołówce.

/24.01.05- Jan Graczyk/

 

< Powrót >