< Powrót >

 

B I U L E T Y N    I N F O R M A C Y J N Y


S T O W A R Z Y S Z E N I A   B U D O W N I C Z Y C H   T E L E K O M U N I K A C J I


4(14)2004

Listopad 2004r

 

Szanowni Koledzy Prezesi Oddziałów!
Szanowni Koledzy Przewodniczący Kół!
Szanowni Członkowie SBT, którzy przekazali własne adresy e-mailowe do sekretariatu SBT i chcą otrzymywać ten Biuletyn!

X Krajowe Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów SBT
Zgodnie z przyjętym harmonogramem X Krajowe Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów SBT odbędzie się 11 grudnia 2004 r. (sobota) w Warszawie. Odbywają się zebrania w Oddziałach i Kołach, na których m.in. wybierane są ich nowe władze a także wybierani są delegaci na Zebranie Krajowe.

Odbywają się Walne Zebrania w Oddziałach i Kołach…
W dniu 08.10.2004 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału SBT w Lublinie. W wyniku głosowania wybrano delegatów na X Krajowe Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów SBT. Są to:
- Kol. Zdzisław Soszyński,
- Kol. Krzysztof Kaczorowski,
- Kol. Katarzyna Kuna.
Prezesem Oddziału SBT w Lublinie wybrano Kol. Zdzisława Soszyńskiego.

W dniu 22.10.2004 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków
Oddziału SBT w Szczecinie, na którym wybrano nowe władze.
Prezesem Oddziału wybrany został Kol. Jan Graczyk a członkami Zarządu Oddziału:
- Kol. Krzysztof Nieścioruk,
- Kol. Mieczysław Terlikowski,
- Kol. Mieczysław Grabski,
- Kol. Halina Tomaszewska.
Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:
Przewodniczący - Kol. Józef Kurkiewicz,
Członkowie: - Kol. Wiktor Kaliszczak,
- kol. Radosław Ruminski.
Delegatami zostali:
- Kol. Mieczysław Grabski,
- Kol. Jan Graczyk,
- Kol. Józef Kurkiewicz.

Odbyło się również zebranie Oddziału SBT w Łodzi.
Czekamy na dalsze informacje o zebraniach w Oddziałach i Kołach.

Kontakty z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa

Kontynuowana jest współpraca z Zarządem Głównym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie nadawania uprawnień budowlanych w telekomunikacji: stworzenia odpowiednich podstaw prawnych i organizacji procesu nadawania tych uprawnień w nowej sytuacji prawnej. Uzgodnionego porozumienia o współpracy jeszcze nie podpisano.
Oczekujemy informacji o kontaktach Oddziałów i Kół z terenowymi jednostkami tej Izby.

Kontakty z Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej
Nabierają konkretnych kształtów kontakty z CTT PW w zakresie możliwości wykorzystania funduszów unijnych przez urzędy marszałkowskie w poszczególnych województwach i udziału naszych członków w tych przedsięwzięciach. Realizowany jest projekt pt. Regionalne Sieci Rurociągów Kablowych. Dalsze szczegóły można uzyskać u Przewodniczącego Izby Rzeczoznawców Budowlanych w Telekomunikacji przy SBT Kol. Jerzego Kuhna.


Nowa rejestracja SBT w KRS
Po długich staraniach przyszła pozytywna odpowiedź z Sądu Rejestrowego. Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji w dniu 27.10.2004 zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem                      KRS: 0000220589. Aktualny statut Stowarzyszenia zostanie przesłany do Oddziałów i Kół.


Składki Członkowskie
Składki członkowskie można opłacać:
 -  u skarbników Oddziałów i Kół oraz
 -  poprzez wpłaty na konto SBT
 

Nr konta: 90 1060 0076 0000 4011 0007 3365

 

Adres SBT:
Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
ul. Domaniewska 39 A
02-672 Warszawa
tel. i fax: (22) 640 21 80
e-mail: sekretariat@sbt.mcnet.pl
www:sbt.ewz.gda.pl


Biuletyn wydaje Zarząd SBT.

wersję w postaci spakowanego pliku *.doc można pobrać klikając tutaj.
 

< Powrót >