A K T U A L N O Ś C I

 

Protokół z zebrania   Zarządu Oddziału Szczecin SBT w dniu 15.03.2005

Komunikat z Krajowego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w W-wie w dn.22.01.2005 r.

Protokół z zebrania Zarządu Oddziału Szczecin SBT w dniu 11.01.2005r.

Komunikat z zebrania ZK SBT w W-wie -11.12.04r.

Protokół z posiedzenia Zarządu SBT w dniu 6.12.2002

Program działania Oddziału SBT w Szczecinie na lata 2004-2007

Informacja o Walnym i wyborze władz SBT 2004 rok
Biuletyn informacyjny SBT - Listopad 2004
Zawody regulowane - 9.03.2004 r