OPIS TECHNICZNY BRAMKI PSITEK

 English version

 
 

Interfejs dostępowy PSITEK może pracować w następujących konfiguracjach:
• jako wyposażenie analogowego portu linii miejskiej centrali abonenckiej (PBX)
• z telefonem analogowym

Zawartość zestawu

- interfejs GSM PSITEK;
- zasilacz 12V DC;
- antena GSM;
- wtyczka do kabla telefonicznego;
- mocowanie do ściany, dwa kołki ø6mm;
- instrukcja Instalacji.

Akcesoria dodatkowe, które nie znajdują się w zestawie:
- karta SIM GSM;
- kabel łączący centralę abonencką (PBX) z interfejsem GSM;
- w przypadku połączenia interfejsu z komputerem PC – kabel RS232.

Opis zewnętrzny urządzenia

                                            

Instalacja

A) Przygotowanie bramki GSM do pracy
  Bramka GSM dostarczana jest z trójwejściową złączką, pozwalającą na podłączenie do interfejsu kabla łączącego go z centralą abonencką PBX (lub telefonem standardowym).  Do wejść A i B podłączamy kabel telefoniczny, natomiast do wejścia środkowego uziemienie z centrali PBX.

 1. Używając ostrego noża usuń izolacje na końcach obydwu przewodów kabla telefonicznego na odcinku około 5mm.

 2. Odkręć śrubki na złączce trójwejściowej za pomocą małego śrubokręta.

 3. W odpowiednie wejścia włóż końcówki kabla telefonicznego.

 4. Dokręć śrubki w złączce. Upewnij się, że końcówki przewodów są dobrze dopasowane i mocno się trzymają.

B) Przygotowanie karty SIM

  Przy użyciu tępo zakończonego narzędzia, np. małego śrubokrętu, naciśnij żółty bolec sąsiadujący z nośnikiem karty SIM. Wyjmij nośnik karty SIM z interfejsu i włóż do niego kartę SIM metalowymi stykami ku górze. Ostrożnie wsuń nośnik karty z powrotem do urządzenia.
  Każda karta SIM otrzymana od operatora GSM zawiera osobisty numer PIN, dla ochrony przed niepowołanym użytkownikiem. Przy pierwszej instalacji wymagane jest wprowadzenie kodu PIN do pamięci interfejsu GSM. Dokonuje się tego w następujący sposób:

 1. Przygotuj urządzenie tak jak w części A) powyżej
 2. Podłącz zasilacz do sieci,

 3. Podłącz standardowy telefon do urządzenia

 4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk włączania trybu programowania przez około 3 sekundy do chwili, kiedy zaświeci się czerwona dioda,

 5. Podnieś słuchawkę telefonu. Na klawiaturze aparatu wybierz następującą sekwencję:

  *27 *<numer PIN karty SIM> #

  Po udanym wprowadzeniu kodu PIN, słyszalny będzie sygnał potwierdzający.

 6. Odłóż słuchawkę telefonu. Kod PIN został już zaprogramowany i interfejs jest gotowy do pracy. Numer PIN pozostaje w pamięci interfejsu, nawet w przypadku zaniku zasilania. W przypadku zmiany karty SIM konieczne jest powtórzenie całej powyższej procedury.
  Zamiast wykonania procedury programowania kodu PIN, istnieje możliwość, wyłączenia tej usługi bezpośrednio u odpowiedniego operatora telefonii komórkowej. W tym celu skontaktuj się ze swoim operatorem.

C) Ustawienia interfejsu GSM

  Urządzenie może być zainstalowane poziomo lub pionowo. Interfejs został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu go wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie powinno więc pracować w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Nie może być wystawiane na bezpośrednie działanie wilgoci i promieniowania słonecznego.

 1. Podłącz kabel telefoniczny do urządzenia.

 2. Podłącz antenę GSM do gniazda antenowego interfejsu. Dla optymalnej jakości odbioru, upewnij się, że antena jest oddalona przynajmniej 1 metr od urządzenia.

 3. Upewnij się, że kabel antenowy nie jest poprowadzony w sąsiedztwie kabli innych urządzeń telefonicznych (PBX).

 4. Antena musi być znajdować się w pozycji pionowej, w miejscu oddalonym przynajmniej 30 centymetrów od ściany, bądź tez innych dużych obiektów, które mogłyby utrudniać dostęp sygnału radiowego.

 5. Dla uzyskania optymalnego działania antena powinna zostać umieszczona na metalowej podstawce. To zapewni odpowiednią stabilność anteny oraz poprawi jakość sygnału.

 6. Podłącz zasilanie do interfejsu.

 7. Urządzenie jest teraz gotowe do pracy. W pewnych warunkach urządzenie może potrzebować nawet do trzech minut, aby zalogować się w sieci GSM.

Tabela poniżej objaśnia znaczenie wskaźników LED urządzenia.

Wskaźnik LED

Włączony

Wyłączony

Mruga

Zasilanie

Zasilanie OK

Brak zasilania

Zbyt niskie napięcie

SIM

SIM OK

Brak karty SIM

Szybko=uszkodzona karta SIM

Wolno=karta SIM zablokowana

Pulsuje=potrzebny kod PIN

Sieć GSM Silny sygnał Szuka sieci Wolno=niski poziom sygnału

Szybko=silny sygnał GSM

Data

Tryb programowania

Tryb połączeń głosowych

Szybko=wystąpił błąd

Wolno=transmisja danych

Data

Mruga, podczas gdy diody zasilania, SIM i sieci GSM są włączone=realizowane jest połączenie głosowe

Tabela 1 Znaczenie wskaźników LED

D) Wyłączenie interfejsu

  Przedstawiony niżej sposób pokazuje jak prawidłowo powinno się wylogować urządzenie z sieci GSM i odłączyć zasilanie:
 1. Naciśnij krótko przycisk trybu programowania.

 2. Poczekaj aż kontrolka GSM i SIM zgasną. Wskaźnik zasilania będzie migał w krótkich odstępach.

 3. Urządzenie jest gotowe do odłączenia zasilania.


Programowanie opcji interfejsu
  Zmiana fabrycznych ustawień wprowadzonych do pamięci interfejsu GSM PSITEK może zostać dokonana trzema sposobami:
 1. Za pomocą analogowego telefonu z wybieraniem tonowym.

 2. Z komputera PC przez Data Port korzystając z programu HyperTerminal. Wprowadzamy komendy AT zmieniające odpowiednie ustawienia terminala.

 3. Przy pomocy specjalnego Interfejsu komunikacyjnego z użytkownikiem pracującego w systemie operacyjnym Windows.


Specyfikacja techniczna

Zasilanie

Napięcie wejściowe 100 - 240V AC
Częstotliwość 50/60 Hz
Napięcie wejściowe 10.5 - 14.5V DC
Podłączenie zasilania z interfejsem poprzez wtyczkę dwudrożną.


Pobór prądu przy napięciu 12V DC

Pobór prądu przy podniesionej słuchawce telefonu standardowego – 90mA.
Pobór prądu w czasie prowadzenia rozmowy – 300mA dla mocy 2W
Maksymalny chwilowy pobór prądu do 600mA dla mocy 2W 


Napięcie dzwonienia 

Napięcie międzyszczytowe – 55Vrms o kształcie trapezoidalnym
Częstotliwość – 25Hz (możliwość zaprogramowania: 17,25,40,50Hz)
Impedancja anteny GSM– 50 W
Temperatura pracy 0º - 50º C


Parametry linii AB

Długość kabla telefonicznego maksymalnie 500 metrów.
Prąd zwarcia pętli – 22.5mA lub 30mA (programowalne)
Zmiana polaryzacji linii 
Częstotliwość impulsu teletaksy – 12 lub 16KHz (programowalne)
Napięcie impulsu teletaksy – 500mVrms 
Programowanie komendami AT przy prędkości 9600bps.


Cechy zewnętrzne

Rozmiary urządzenia 116mmx79mmx28mm 
Przybliżona waga 180g.
Obudowa wykonana z aluminium
Mocowanie –poziomo lub pionowo do ściany przy użyciu mocowania załączonego w zestawie


Rodzaje wtyczek

Wtyczka zasilania – dwudrożna
Wtyczka linii AB – trójdrożna z wyprowadzeniem na uziemienie 
Zakończenie anteny– SMA 
Port do transmisji / Programowania – RS232, DB9 female.


Parametry modułu GSM 

GSM 900 MHz – Class 4, maksymalna moc nadajnika 2W
GSM 1800 MHz – Class 1, maksymalna moc nadajnika 1W
Karta SIM - 3V, mała
GSM Data rate – Transparent i non-transparent do 14400bps.
FAX – Fax grupy 3 (klasa 1 i 2) przy wykorzystaniu portu do transmisji danych


Biuro Techniczno-Handlowe
Szczecin ul. Tuwima 21
tel. 91-4237774 ,  fax 91-4240754
Liczba odwiedzin:

Data ostatniej edycji strony:  2003-08-01