PAKIETY PROMOCYJNE

Oferty Specjale - Pakiety Promocyjne  pozwalają Klientowi o zdefiniowanych potrzebach na wyjątkowo korzystny zakup produktów i usług.  

Oferty Specjale-Pakiety Promocyjne  stanowią  jednolitą ofertę pozwalającą na korzystanie z określonych urządzeń bez ponoszenia większych wydatków finansowych.

OFERTA 1
Dzierżawa bramki GSM Psitek 
CENTEL -NET. oferuje Klientom dzierżawę bramek GSM Psitek.
Oferta Centel-Net charakteryzuje się atrakcyjnymi warunkami dzierżawy: ceną oraz możliwością odkupu dzierżawionej bramki GSM. 
Instalując nowoczesną bramkę Klient nie prowadzi inwestycji amortyzowanej przez kilkuletni okres, natomiast osiąga bardzo duże oszczędności na rachunkach telefonicznych wielokrotnie przewyższające koszty miesięcznej dzierżawy. 
Więcej szczegółów kliknij tutaj

 

OFERTA  2  
PROMOCYJNA DZIERŻAWA BRAMKI

Warunki przystąpienia do oferty:
Dokonanie wcześniej zakupu towarów lub produktów oferowanych przez P.W. Centel.   

 Zasady promocji:

  1. Klient otrzymuje bramkę GSM Psitek na zasadzie umowy dzierżawy na bardzo korzystnych warunkach finansowych.
  2. Miesięczna opłata za dzierżawę bramki wynosi 49,- zł netto + 22% VAT. 
  3. Bramkę GSM klient otrzyma po podpisaniu umowy dzierżawy z firmą P.W. CENTEL z siedzibą w Szczecinie.
  4. Pierwsza opłata za dzierżawę wnoszona będzie dopiero za drugi miesiąc eksploatacji bramki. 


Najważniejsze cechy bramki GSM PsiTek: 

      nowoczesna technologia
duże możliwości funkcjonalne
miniaturowe wymiary
programowanie przez użytkownika z poziomu Windows
złącze RS 232
wysyłanie raportów o zrealizowanych połączeniach , poziomie sygnału GSM, zanikach sygnału i błędach przez  SMS
funkcja call back - oddzwanianie na wybrane numery
inwersja zasilania jako kryterium  zgłoszenia ab. B
cena detaliczna : 2 183,- zł.  brutto

 

 


 


CENTEL-NET
Biuro Techniczno-Handlowe
Szczecin ul. Tuwima 21
tel. 91-4237774 ,  91-4240755
Firmą kieruje: Krzysztof Nieścioruk

Rzeczoznawca budowlany w telekomunikacji 
( Centralny Rejestr Rzeczoznawców Budowlanych poz. 283/02/R/C )

Liczba odwiedzin:

 Data ostatniej edycji strony:  2004-08-27 

                                                                         Wszelkie prawa zastrzeżone