OFERTA
na kompleksowy system redukcji kosztów połączeń telefonicznych w przedsiębiorstwie

Niniejszym przedstawiamy ofertę na reorganizację istniejącego w Państwa firmie systemu telekomunikacyjnego. Oferta nasza stanowi platformę rozwiązań techniczno organizacyjnych nakierowanych głównie na ograniczenie kosztów połączeń telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, biurach czy instytucjach. Ograniczenie kosztów dotyczy zarówno usług telekomunikacyjnych od operatorów telefonii stacjonarnej jaki od telefonii komórkowej. Warunkiem wdrożenia systemu redukcji kosztów połączeń telefonicznych jest posiadanie przez klienta własnej abonenckiej centrali telefonicznej lub grupy telefonów końcowych objętych tzw. usługą CENTREX. Centrala telefoniczna (PABX), to rozwiązanie, które z jednej strony umożliwi bezpłatne połączenia pomiędzy telefonami wewnętrznymi, a z drugiej - pozwoli na optymalne wykorzystanie linii zewnętrznych.
Ważnym elementem jest tu również poziom techniczno-usługowy istniejącej centrali telefonicznej. Chodzi tu głównie o usługę nazywaną jako usługa automatycznego wyboru drogi połączeniowej ARS (Automatic Routing Selection) lub tez często nazywaną LCR (Low Cost Routing). Usługa ta polega na wyszukiwaniu przez centralę najtańszej drogi połączenia poprzez najtańszego w danej chwili operatora, w zależności od czasu (dnia tygodnia i godziny) oraz wybranego numeru.
W efekcie proponowanych działań powstaje na terenie przedsiębiorstwa telekomunikacyjna wirtualna sieć prywatna nazwana dalej siecią TeleVPN (Virtual Private Network) zorientowana na optymalizację kosztów połączeń telefonicznych.
Jest to opracowanie własne firmy CENTEL-NET które w przypadku pełnego wdrożenia daje gwarancję oszczędności sięgających nawet do 60%.

Opanowanie wręcz lawinowo rosnących kosztów związanych z telekomunikacją staje się prawie koniecznością lecz nie jest sprawą łatwą. Wymaga znajomości wielu zagadnień z zakresu telekomunikacji jaki i bieżącego śledzenia wysokości wielu taryf u różnych operatorów. Obecnie istnieje trzech operatorów telefonii komórkowej, czterech publicznych operatorów telefonicznych połączeń międzystrefowych, prawie w każdym większym mieście kilku operatorów lokalnych a także firmy oferujące tanie połączenia międzymiastowe i międzynarodowe z wykorzystaniem techniki VoIP (przesyłanie głosu przez ogólnodostępną sieć internet lub wydzieloną sieć transmisji danych z protokołem IP). W przypadku większych przedsiębiorstw wydawałoby się celowe zatrudnienie administratora ruchu telefonicznego.

Najprostszym i stosowanym w pierwszej kolejności sposobem ograniczenia kosztów telekomunikacyjnych jest:
  • ograniczenie w zakładowej centrali telefonicznej wybranym pracownikom możliwości realizowania połączeń międzystrefowych i międzynarodowych,

  • prowadzenie taryfikacji abonentów wewnętrznych,

  • ustalenie limitów połączeń dla telefonów komórkowych do wysokości abonamentu czyli ograniczenie do tzw. darmowych minut.

Są to jednak metody prowadzące głównie do:
  • ograniczenia czasu połączeń telefonicznych czyli zmniejszenia wymiany informacji pracowników przedsiębiorstwa ze światem zewnętrznym

  • tylko częściowego ograniczenia rozmów prywatnych.

  • wykorzystywaniu głównie tzw. darmowych minut w ramach abonamentów w przypadku telefonów komórkowych. W efekcie wykorzystywane są głównie tylko minuty "darmowe", które są tak naprawdę minutami dość drogimi w prawie każdej taryfie (nawet dedykowanej dla biznesu). Znacznie tańsze minuty oferowane są przez operatorów po przekroczeniu limitu "darmowych minut". Analizę kosztów tzw. darmowych minut przeprowadzono w dalszej części niniejszego opracowania.

Metody te stosowane zbyt drastycznie mogą spowodować odwrotny skutek tj. straty związane ze zbyt słabym przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Trudno sobie wyobrazić pracę przedstawiciela handlowego bez telefonu. Ponadto w ten sposób można zmniejszyć koszty jedynie do pewnego określonego poziomu, którego dalej nie da się przekroczyć.
Obecna sytuacja na rynku usług telekomunikacyjnych stwarza wiele możliwości dalszej redukcji kosztów połączeń telefonicznych . Jest to głównie spowodowane uwolnieniem usług telefonii stacjonarnej spod monopolu TP S.A. Spowodowało to urynkowienie tych usług, pojawienie się operatorów niezależnych o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym.

Zaproponowany model w zakresie organizacyjnym obejmuje niezależną integrację telefonicznej sieci wewnętrznej (abonentów wewnętrznych) z:

  • sieciami operatorów telefonii stacjonarnej (w rozbiciu na połączenia lokalne, międzystrefowe i międzynarodowe

  • sieciami operatorów sieci telefonii ruchomej (telefonia komórkowa)

W ten sposób tworzy się tzw. wirtualna sieć prywatna VPN (Virtual Private Network)
Największe możliwości redukcji kosztów pojawiają się po dokonaniu integracji sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa z siecią komórkową.

ciąg dalszy optymalny model telefonicznej sieci zakładowej

opracował: Krzysztof Nieścioruk

Wszelkie prawa zastrzeżone


Biuro Techniczno-Handlowe
Szczecin ul. Tuwima 21
tel. 91-4237774 ,  91-4240754
Liczba odwiedzin:

 Data ostatniej edycji strony:  2003-08-02