Stona główna CELLINK

Strona  CENTEL-NET

POCZTA

Bramka CELLINK z wyposażeniem ISDN 

 

Cellink z opcją ISDN 

Instalacja i procedura programowania

Wstęp:

 Pod pojęciem opcja ISDN dla interfejsu dostępowego Cellink rozumiemy moduł, zainstalowany w standardowej wersji interfejsu. Dzięki temu, mamy możliwość podłączenia urządzenia pod cyfrowy port centrali abonenckiej (PBX), pod warunkiem, że PBX ma dostępny styk S0.
Instalacja i programowanie interfejsu Cellink ISDN może być wykonywana albo za pomocą kodów funkcyjnych (przy użyciu zwykłego telefonu podłączonego do gniazda Linia Miejska), albo przy użyciu komputera  i specjalnego oprogramowania (zawierającego opcje ISDN).

Podstawowe informacje na temat instalacji bramki Cellink ISDN:

 ISDN S0 / T0 interfejs:
 
Cellink ISDN może być podłączony do interfejsu S0, który jest standardem w centralach abonenckich, lub bezpośrednio do łącza ISDN (S0) połączonego z siecią PSTN.
Cellink ISDN nie może generować (symulować) styku S0, a więc nie może być podłączany do styku T0. W związku z tym Cellink ISDN powinien być podłaczany tylko do styku S0 pochodzącego z centrali abonenckiej. Styk ten jest standardem dla wszystkich cyfrowych central abonenckich PBX jako port linii wewnętrznych.

Poniższy rysunek przedstawia standardową instalację bramki Cellink ISDN do PBX’u:

Rozważania i korzyści wynikające z podłączenia interfejsu Cellink do standardowego styku ISND S0:

·         Nie wszystkie centrale PBX mają dostępny interfejs S0 jako linia wewnętrzna.
·         Nie wszystkie centrale PBX mają podłączone łącze BRI (Basic Rate Interface) ISDN2 jako linie wyjściowe, niektóre cyfrowe centrale zamiast tego mają podłączone łącze PRI (Primary Rate Interface) ISDN30, które następnie są rozdzielane przez PBX, na kilka ISDN2 S0 linii lokalnych.
·         Wszystkie doskonale znane funkcje dostępne dla bramki Cellink z opcją LLI (Local Line Interface), mogą być równie dobrze stosowane w bramce Cellink z opcją ISDN. 
·         Podłączenie interfejsu Cellink ISDN do portu ISDN S0, sprawia, że możliwe jest wykorzystanie funkcji LLI "Bezpośrednie połączenia przychodzące".
·         Z reguły cyfrowe centrale ISDN nie rozróżniają czy ruch kierowany jest na wewnętrzny styk S0 czy na linie miejskie, kiedy korzystamy z funkcji LCR (Least Cost Routing). Tak więc mozliwości programowe centrali nie zostają ograniczone.
·         Czasami jedynym rozwiązaniem staje się podłączenie interfejsu CELLINK ISDN  bezpośrednio do linii ze stykiem S0. Ma to szczególne zastosowanie kiedy korzystamy z usługi Centrex (tzn. kiedy operator udostępnia użytkownikowi tylko same linie wewnętrzne).
·         Cellink ISDN możemy traktować jako standardowy adaptor ISDN, który można podłączać do linii PSTN ISDN S0, lub styku S0 w centrali PBX.

Ogólne rozważania na temat programowania:

Programowanie i przystosowanie interfejsu Cellink ISDN do danej centrali abonenckiej jest bardzo proste. Powinny zostać wykonane następujące opcje programowe:

·        Po zainstalowaniu telefonu i karty SIM w interfejsie Cellink ISDN należy sprawdzić za pomocą analogowego telefonu podłączonego do gniazda oznaczonego “Linia miejska” czy system działa poprawnie.
·        Należy wprowadzić numer MSN (Multiple Subscriber Number) dla odpowiedniego styku S0. Na każdej linii S0, możemy prowadzić dwie rozmowy jednocześnie. Wymagane jest, aby urządzenia podłączone do linii S0, były skonfigurowane z włanym numerem ID. 
·       
Podstawowy test ISDN. 
·       
Ustalenia na temat “Bezpośrednich rozmów przychodzących”
·        Ustalenia  na temat “Bezpośrednich rozmów wychodzących”
·        Ustalenia na temat “Numery zabronione”
·       Ustalenia na temat “Systemu szybkiego wybierania”
·        Ustalenia na temat “Virtual Private Network” (VPN).
·        Ustalenia na temat “Kodów dostępu”
 · Pomoc w przypadku wprowadzenia złych ustawień, reset i powrót do ustawień standardowych.Poniżej, wyprowadzenia gniazd w interfejsie Cellink ISDN:

Mozliwiści programowania interfejsu Cellink poprzez standardowy telefon analogowy (Linia miejska) “KOMENDY” :

Poniższe komendy są istotne w programowaniu bramki ISDN:

## 34 31 * 01.30 Uaktywnienie opcji ISDN (automatyczna deaktywacja opcji LLI lub analog standard)
## 34 30 * 01.30 Deaktywacja opcji ISDN (powrót do opcji LLI lub standard)
## 89 xxxxxxxxxxxx * 0130 Wprowadzenie numeru ISDN VMSN, max. 12 cyfr
## 89 9999 * 0130 GLOBAL  (ogólny) VMSN  (VMSN = *)
## 31 32 * 1003 LLI: bezpośrednie połączenia nieaktywne
## 31 33 * 1003 LLI: bezpośrednie połączenia aktywne.
## 90   xxxx   * 1003 LLI połącznia przychodzące nr (Max. 4 cyfry)
## 91 xxxxxxxxxxxx * 01.08   LLI połączenia wychodzące nr (Max. 12 cyfr)
## 79 XYY  

X

* 01.06   PTN, Kierunki zabronione nr (X: Lp., YY: d1 & d2) 

Wyzerowanie

## 75   XX YY Z C(C)  

XX

* 01.06   SYSTEM SZYBKIEGO WYBIERANIA – SSW:

XX: Pozycja (od 01 do 10), YY: Długość (od 02 do 15), Z: Typ (1-3), CC: d1 (& d2)

Wyzerowanie

## 76   XX * 01.06 Sprawdzenie ustawień tabeli Systemu Szybkiego Wybierania
## 70 00   * 01.06 VPN anulowane
## 70 01   * 01.06 VPN aktywowane
## 70 1X   * 01.06 VPN Linia wyjściowa cyfra (X: 0-9)
## 70 2X * 01.06 VPN Liczba numerów wewnątrz grupy (x: 2-5)
## 79 99 * 01.06 Wyzerowanie rejestrów (VPN,PSTN,PTN,SSW)
## 92   xxxx   * 01.16   Kody dostępu dla LLI/ISDN (x=0-9, 4 cyfry), anulowanie=9999
## 34 08 * 01.29   Anulowanie połączeń wychodzących (dozwolone przychodzące)
## 34 09 * 01.29   Anulowanie połączeń przychodzących (dozwolone wychodzące)
## 79 87   * 01.30   Powrót do ustawień standardowych dla opcji ISDN
## 79 88 * 01.16 Powrót do ustawień standardowych dla wersji standard (podłączenie do analogowego portu linii miejskiej)
# 4799# xxxx   * 1000   Uaktywnienie automatycznego podawania kodu PIN (oprócz 6xx)
# 4799# 9999   * 1000  Anulowanie automatycznego podawania kodu PIN
## 31   01   * 1000  DTMF:Aktywne podczas rozmowy (dla MS=>ISDN, funkcja Flash)
## 31   99 * 01.29a   Opcja ISDN, aktywacja gniazda RS232 na potrzeby serwisu. Po resecie barmki, powrót do opcji ISDN.
#*         Reset bramki Cellink.

Analogowy test pracy bramki Cellink:
Ważne jest, aby najpierw przeprowadzić test bramki Cellink, bez podłączania do łącza ISDN, w celu sprawdzenia poprawności instalacji telefonu komórkowego i karty SIM.
Użyj zwykłego telefonu z wybieraniem tonowym, podłącz go do gniazda oznaczonego jako “Linia miejska”, wykonaj kilka połączeń przez interfejs Cellink, sprawdź jakość połączeń. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skorzystaj z instrukcji instalacji-Cellink standard.

 Wprowadzanie numeru MSN w module ISDN:
Zazwyczaj wprowadzany numer MSN (Voice Multible Subscriber Number) powinien być jednym z numerów przydzielonym dla danej linii ISDN S0, do której podłączony jest Cellink ISDN. Jeśli tylko jedno urządzenie jest podłączone do linii ISDN S0, Global (ogólny) numer MSN może zostać użyty. Skontaktuj się z konserwatorem centrali abonenckiej w celu wydania numeru MSN. Użyj kodu “## 89 ???”, aby wprowadzić MSN.

Podstawowy test ISDN:
Podłącz bramkę Cellink ISDN do styku ISDN S0 i włącz zasilanie urządzenia.
Uaktywnij opcję ISDN, używając komendy  ## 34 31 *
Wykonaj połączenie z dowolnego numeru wewnętrznego na numer wewnętrzny pod który podłączony będzie Cellink ISDN, aby sprawdzić poprawność działania łącza. Kiedy wykonamy połączenie na numer, gdzie podłączona jest bramka, Cellink powinien teraz wygenerować sygnał połączenia.
Teraz powinieneś wybrać numer telefonu na który chcesz się dodzwonić (wybieranie tonowo sygnałem DTMF). Połączenie pomiędzy abonentem wewnętrznym, poprzez bramkę Cellink i sieć telefonii komórkowej, a wybranym abonentem sieci GSM powinno zostać zestawione.
 Aby sprawdzić rozmowy przychodzące wygeneruj połaczenie na numer telefonu znajdujący się w bramce Cellink, a następnie usłyszysz sygnał ciągły po którym możesz wybrać numer wewnętrzny z którym chcesz się połączyć.

Bezpośrednie połączenia przychodzące:
Wszystkie odbierane przez bramkę Cellink połączenia, mogą być przekierowywane na dowolnie wybrany wcześniej numer. Funkcję tę wybieramy za pomocą kodu ## 31 33 *, a numer wewnętrzny na który mają być przekierowywane połączenia programujemy kodem ## 90 ???? *.

Bezpośrednie połączenia wychodzące:
Połączenia odbierane przez bramkę Cellink ISDN,  mogą być przekierowywane na wybrany wcześniej stały numer sieci publicznej PSTN (Public Switched Telephone Net / Mobile number), zamiast otrzymania stałego sygnału po którym możemy wybrać numer wewnetrzny z którym chcemy się połączyć. Numer na który mają być przekierowane połączenia wybieramy za pomocą kodów ## 31 33 *, and ## 91 ????.

Numery zabronione:
Istnieje możliwość zablokowania niektórych kategorii numerów wychodzących, aby zapobiec niewłaściwemu używaniu kierowania ruchem poprzez bramkę Cellink ISDN.
Podczas instalacji ważne jest, aby ochronić użytkownika przed przekierowaniami na linie sieci publicznej PSTN, połączeń wykonywanych z telefonu komórkowego na bramkę Cellink.
Na przykład użytkownik będący na zewnątrz firmy, gdzie zainstalowany jest Cellink, może zadzwonić na telefon zainstalowany w bramce, otrzymać sygnał ciągły – gotowości wybierania, wybrać numer wyjściowy na linie miejskie np. 0, a następnie numer na który chce się dodzwonić. Firma płaci wówczas za połączenie PBX – sieć publiczn PSTN, a abonent wywołujący połączenie: telefon komórkowy – Cellink.
Aby zabezpieczyć się przed podobnego typu przekierowaniami wprowadź kod  ## 79 1 0 *   (ochrona przed wybraniem kategorii numerów rozpoczynających się pierwszą cyfrą 0).

 System Szybkiego Wybierania:
System Szybkiego Wybierania jest funkcją, która zawiera w sobie m.in. długości wybieranych numerów telefonów czyli bazę analizy numeru.
Funkcja ta umożliwia uzyskać krótszy czas oczekiwanego połączenia. Czas ten skaraca się do ok. 4 sekund.

VPN, Virtual Private network:
Jeśli telefon komórkowy na który często wykonujesz połączenia jest członkiem zamkniętej grupy użytkowników sieci GSM  danego operatora (włączając w to telefon komórkowy zainstalowany w bramce Cellink), można przyspieszyć czas uzyskania połączenia wewnątrz tej grupy, podobnie jak w funkcji Systemu Szybkiego Wybierania.
Aby uaktywnić tę funkcję należy zastosować kod, ## 70 0/1/2 ????.

Kod dostępu:
Jeśli chcesz, aby wszystkie połączenia wychodzące i przychodzące na interfejs Cellink ISDN powinny być autoryzowane przez kod dostępu, należy uaktywnić odpowiednią funkcję kodu dostępu w interfejsie.
Kiedy wybierzemy numer interfejsu Cellink lub numer (MSN) Cellink ISDN, słyszalny będzie specjalny ton oznaczający, że należy wprowadzić cztero-cyfrowy kod dostępu.
Kiedy kod zostanie wprowadzony, otrzymamy normalny sygnał po którym możemy kontynuować wybieranie numeru.

Reset i powrót do ustawień standardowych:
Kiedy pogubimy się w czasie programowania i nie jesteśmy pewni wprowadzonych kodów, możemy w każdej chwili powrócić do standardowych ustawień Cellink ISDN. Resetu dokonujemy wprowadzając kod: ## 79 87 *.
Standardowe ustawienia wyzerują następujące funkcje: Bezpośrednie połączenia przychodzące/wychodzące, Numery zabronione, System Szybkiego Wybierania, VPN, Kody dostępu, wprowadzanie kodu PIN, a numer MSN zostanie ustawiony Global.

Inne funkcje specjalne:
Kiedy dzwonimy na interfejs Cellink, możemy przełączać się pomiędzy numerami wewnętrznymi firmy poprzez funkcję Flash. Wykonuje się to prosto, przez wciśnięcie klawisza *, który rozłączy aktualne połączenie z numerem wewnętrznym, Cellink wygeneruje nowy sygnał ciągły po którym możemy wybrać nowy numer wewnętrzny z którym chcemy się połączyć. Kiedy używamy funkcji Flash, zalecamy uaktywnić funkcję DTMF, kod ## 31 01 *