CELLINK inteligentny  interfejs dostępowy do sieci telefonii komórkowej

System redukcji kosztów połączeń telefonicznych dla użytkowników central abonenckich

Bezprzewodowy ,,szybki" dostęp do internetu

Abonenckie centrale telefoniczne ALCATEL - migracja do telefonii IP

Wdrażanie telefonii IP w istniejących abonenkich sieciach telefonicznych

Voice over IP to technika przesyłania głosu poprzez  pakietową sieć transmisji danych. Podstawowym założeniem tej techniki jest integracja transmisji sygnałów telefonicznych z transmisją danych i stworzenie jednej uniwersalnej sieci mogącej przenosić każdy rodzaj ruchu. Przesyłanie głosu może odbywać się w  sieci opartych na protokołach połączeniowych (takich jak ATM) lub bezpołączeniowych (jak IP). Sygnał głosowy przetworzony zostaje na  bity umieszczone w pakietach, identycznych jak te używane do przesyłania danych. Przesyłanie takiego pakietowego głosu wymaga mniejszej przepustowości niż w przypadku stosowania tradycyjnych cyfrowych technik transmisji sygnałów telefonicznych.

 

Jeden ze sposobów wdrażania telefonii VoIP w istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej i informatycznej pokazują zamieszczone niżej rysunki.

 

 

 

 

Sposób przeprowadzania połączeń telefonicznych w sieciach z protokołem IP pokazują zamieszczone niżej rysunki. 

 

 

 

 

 

 

 

Data ostatniej edycji strony: 04-08-27

 

Liczba odwiedzin: