FRAGMENTY INSTRUKCJI INSTALACJI

AlarmLine

Ericsson

6xx/7xx/8xx

A1018

T10/T18s


SPIS TREŚCI

1. WSTĘP...................................................................... 1

1.1 OPIS SYSTEMU............................................. 1

2. PODSTAWOWE INFORMACJE.................................... 2

2.1 TELEFONY KOMÓRKOWE.............................. 2

2.2 ANTENA......................................................... 2

2.3 ZASILANIE...................................................... 3

2.4 OBSŁUGA MODUŁU PCB............................. ... 3

2.5 USTAWIENIA STANDARDOWE........................ 3

2.5.1 Nowe oprogramowanie................................... 4

3. INSTALACJA................................................................ 5

3.1 PODSTAWOWE REGUŁY................................. 5

3.2 PODŁĄCZANIE ALARMLINE............................. 5

3.3 PODŁĄCZANIE ANTENY................................... 6

4. USTAWIENIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO.................. 8

4.1 USTAWIENIA TELEFONU GH688........................9

4.2 USTAWIENIA TELEFONU GF788....................... 9

4.3 USTAWIENIA TELEFONU SH888....................... 10

4.4 USTAWIENIA TELEFONU A1018s...................... 12

4.5 USTAWIENIA TELEFONU T10.............................13

4.6 USTAWIENIA TELEFONU T18s.......................... 15

5. PROGRAMOWANIE ALARMLINE................................... 18

5.1 OPIS GŁÓWNEGO MENU................................. 18

5.1.1 Komenda - “WRITE DATA TO..”........... 18

5.1.2 Komenda - “READ DATA FROM..”....... 19

5.1.3 Komenda - “VERIFY DATA IN..”............20

5.1.4 Komenda - “EDIT IN DATA”...................20

5.1.5 Komenda - “WRITE DATA TO A FILE” ......... 26

5.1.6 Komenda - “READ DATA FROM A FILE”...... 27

5.1.7 Komenda - “CHANGE DEFAULT SETTING”... 28

6. KOMENDY SMS..................................................................... 30

6.1 OPIS KOMEND......................................................... 30

6.1.1 Status Request.......................................... 30

6.1.2 Output Control............................................ 31

6.1.3 Reset........................................................ 31

6.2 WYSYŁANIE KOMEND SMS..................................... 31

7. LOG FILES........................................................................... 33

8. ALARM STATUS................................................................... 34

8.1 POWIADAMIANIE O ALARMIE................................... 34

8.1.1 Wysyłanie wiadomości SMS bez potwierdzenia....... 35

8.1.2 Wiadomość głosowa bez potwierdzenia................... 36

8.1.3 Wiadomość głosowa z potwierdzeniem.................... 36

8.1.4 Wysyłanie wiadomości SMS z potwierdzeniem........ 38

9. TEST KOŃCOWY.............................................................................. 39

9.1 TEST POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH.................................... 39

9.2 TEST POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH................................. 39

10. PROBLEMY TECHNICZNE............................................................... 40

11. DODATEK A, PARAMETRY ALARMLINE..........................................41

11.1 PARAMETRY TECHNICZNE................................................ 41

11.2 PARAMETRY ŚRODOWISKOWE........................................ 41

11.3 PARAMETRY EKSPLOATACJI............................................ 41

12. DODATEK B, REGUŁY OBSŁUGI MODUŁU PCB............................. 43

12.1 co to jest wyładowanie elektrostatyczne?...................... 43

12.2 kiedy wyładowanie elektrostatyczne ma miejsce?..............43

12.3 Co się dzieje po poddaniu urządzenia wyładowaniu?.............44

12.4 Jak możemy temu zapobiec?.................................................44

13. DODATEK C, PRZEWODNIK SZYBKIEJ INSTALACJI........................48

14. DODATEK D, OPIS WYPROWADZEŃ...............................................49


1. WSTĘP

1.1 OPIS SYSTEMU

AlarmLine jest to systemem alarmowym skonstruowanym do wysyłania wiadomości głosowych albo wiadomości SMS na wcześniej zdefiniowany numer. Istnieje możliwość wysyłania SMS-ów zwrotnych, z określonych wcześniej telefonów, powodujących zmiany ustawień AlarmLine.

AlarmLine wyposażony jest w 12 wejść alarmowych i 5 wyjść. Wejścia o numerach 1 – 11 I wyjścia o numerach 1 – 5 mogą być kontrolowane za pomocą komputera lub za pomocą telefonu komórkowego.

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

2.1 TELEFONY KOMÓRKOWE

Instrukcja Instalacji przeznaczona jest dla systemu AlarmLine współpracującego z telefonami komórkowymi Ericsson pracującymi w systemach GSM 900, GSM 1800, PCN 1900, and GSM 900/1800 dual band.

AlarmLine dostarczany jest z adapterem (łącze krawędziowe) do jednego z przedstawionych poniżej telefonów:

·       6xx-seria

·       7xx-seria

·       8xx-seria

·       A1018s

·       T10

·       T18s