Transmisja danych i faksów poprzez bramkę CELLINK 

 

 

 FAX / DATA – instalacja i konfiguracja
przy użyciu interfejsu Cellink TC35 z modułem RS232

Kiedy używamy interfejsu Cellink TC35 & modułu RS232 do współpracy z programami pozwalającymi nam na wysyłanie/odbieranie faksów oraz transmisję danych za pomocą komputera PC, należy wcześniej odpowiednio skonfigurować odpowiednie ustawienia.

FAX – wysyłanie/odbieranie:

Wiele programów faksowych wymaga specjalnych ustawień modemu. Poniżej przedstawionych zostało kilka wskazówek: 
      
Klasa faksu, CLASS =2 lub 1 (wybierz 2 jeśli jest dostepny).
       Kontrola przepływu musi być ustawiona jako XON/XOFF = SOFTWARE FLOW control.
       W ustawieniach modemu upewnij się, że ciąg komend AT inicjujących połączenie zawiera w sobie komendę \Q1.  Typowymi ciągami komend AT są:
·   AT&F&C1&D2\Q1S7=60  populany Xon/Xoff  ¬ zalecane
·   AT&F&C1&D2&\Q1E0Q0S7=60 populany Xon/Xoff
·   AT&F&C1&D2&K3S7=60 popularny Rts/Cts
       Pniżej wyjaśnione zostały znaczenia ważniejszych komend AT:
·   AT :PC-FAX do Cellink; Uwaga oczekuj kolejnych komend!
·   &F :Resetowanie rejestrów do ustawień fabrycznych.
·   &C1 :Sygnał DCD aktywny po nawiązaniu połączenia.
·   &D2 :Zaniknięcie sygnału DTR powoduje zerwanie połączenia.
·   &K3 :Włącz kontrolę przepływu Rts/Cts.
·   \Q1 :Kontrola przepływu Xon/Xoff.
·   E0 :Echo wyłączone Cellink/Modem
·   Q0 :Zwracaj kody wynikowe.
·   S7=60:Czas oczekiwania na nośna po wybraniu numeru.

Cellink (modem) rozpoznaje aktualny stan pracy bramki pomiędzy trybem przekazywania komend, a trybem Online. Kiedy kontrolka Service mruga oznacza to, że Cellink pracuje w trybie Online (wysyła lub odbiera faks).

DATA – transmisja danych:

W ustawieniach służących do transmisji danych ciąg komend AT powinien wyglądać następująco:

 • AT&F\Q1

Program PC powinien mieć ustawioną kontrolę przepływu XON/XOFF.

Transmisja danych i faksów w sieci IDEA GSM

 Aby wykorzystać połączenie komputer PC – bramka Cellink do przesyłania oraz odbierania danych lub faksów, należy w zależności o potrzeb aktywować trzy oddzielne usługi:

       Standardowa transmisja danych bez dodatkowego numeru
Umożliwia realizację połączeń wychodzących transmisji danych. Jest standardowo włączona i dostępna dla wszystkich Użytkowników Meritum bez opłaty abonamentowej.

       Transmisja faksów z dodatkowym numerem
Umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów. W tym celu aktywowany zostaje dodatkowy numer przeznaczony do odbierania połączeń przychodzących transmisji faksów. Aktywacja usługi przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

       Transmisja danych z dodatkowym numerem
Umożliwia wysyłanie oraz odbieranie danych (np. plików, zdjęć, tekstów). W tym celu aktywowany zostaje dodatkowy numer przeznaczony do odbierania połączeń przychodzących transmisji danych. Aktywacja usługi przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Konfiguracja programu do wysyłania/odbierania faksów (WINFAX Pro 9.0).

Przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień należy zainstalować modem za pomocą którego będziemy mogli komunikować się z bramką Cellink – modem standardowy 19200. 

Konfiguracja połączenia z numerem dostępowy 501808080

Przed uzyskaniem połączenia z numerem dostępowym powinno się skonfigurować katalog Dial-Up Networking. W tym celu należy:

 • Otworzyć ikonę Mój Komputer
 • Wybrać katalog Dial-Up Networking
 • Otworzyć opcję Utworzyć nowe połączenia
 • W polu Wpisz nazwę komputera, z którym chcesz się połączyć wpisać nazwę, jaką będzie nosiło konfigurowane połączenie z numerem dostępowym
 • W oknie Wybierz urządzenie wybrać nazwę sterownika modemu telefonu
 • Wcisnąć przycisk Dalej
 • Nie wypełniać pola Numer kierunkowy
 • W opcji Numer telefonu wpisać numer dostępowy 501808080
 • W oknie Kod kraju wybrać Polska (48)
 • Zaznaczyć przycisk Dalej
 • Wybrać opcję Zakończ

 W celu dalszej konfiguracji należy:

 • Zaznaczyć ikonę o nazwie nadanej nowemu połączeniu
 • Wybrać Właściwości nowego połączenia (po wciśnięciu prawego przycisku myszy)
 • W ramce Ogólne wyłączyć opcję Używaj numeru kierunkowego i właściwego wybierania
 • W opcji Typy serwerów w oknie Typ serwera Dial-Up wybrać PPP:Windows 95, Windows NT 4.0, Internet
 • W ramce Opcje zaawansowane wybrać Zaloguj się do sieci oraz Włączaj kompresowanie oprogramowania
 • W części Dozwolone protokoły sieciowe zaznaczyć TCP/IP
 • Wybrać przycisk Ustawienia TCP/IP
 • Zaznaczyć Adres IP przypisany do serwera
 • Wybrać opcję Podaj adresy serwera nazw
 • W polu Podstawowy DNS wpisać 194.9.223.79
 • W polu Zapasowy DNS wpisać 194.204.159.1
 • Zaznaczyć opcję Użyj kompresji nagłówka IP
 • Wybrać Użyj domyślnej bramy w zdalnej sieci
 • Wcisnąć przycisk OK.

 Następnie przy realizowaniu połączenia należy wpisać Użytkownik ppp, Hasło ppp


Biuro Techniczno-Handlowe
Szczecin ul. Tuwima 21
tel. 91-4237774 ,  fax 91-4240754

Liczba odwiedzin:

 Data ostatniej edycji strony:  2002-11-03