Opis techniczny

Dlaczego Cellink ?? Zalety

Wersje wykonania - ważne przy zamawianiu

Oferta współpracy dla dealera

Lista dealerów

Oferta dla klienta końcowego - plik WORD

Opis Cellink - plik WORD


NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PYTANIA I ODPOWIEDZI SERWISOWE

 

 

Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane problemy podczas instalacji bramki CELLINK. 
Zapoznanie się z nimi może być pomocne przy instalacji.

 


Systemy redukcji kosztów w telefonicznych centralach abonenckich

      Strona CENTEL-NET
Poczta do nas
Tu zamów na e-mail ,,Instrukcję instalacji Cellink" Word 800kB oraz prezentację PowerPoint 500kB

 Problem:
Po przeprowadzeniu procedury kasowania echa, echo wciąż jest słyszalne. 

Wskazówki:
1.      Przeprowadź długą procedurę kasowania echa <##**113388*>
2.      Sprawdź czy mikrofon telefonu, z którego przeprowadzana jest procedura eliminacji echa, jest wyłączony w trakcie trwania procedury.

3.      Ustaw ręcznie głośność w telefonie komórkowym do poziomu (ggg11).

4.      Jeśli to nie rozwiąże problemu spróbuj z innym telefonem.


Problem: 
Centrala abonencka rozłącza się w przeciągu kilku sekund
 

Wskazówki:
1.      Podłącz Cellink do telefonu standardowego (przez gniazdo opisane jako „linia miejska”) i sprawdź czy pracuje jak zamierzano.
2.      Sprawdź czy PBX oczekuje innego sygnału połączenia niż ten który został wygenerowany przez Cellink.


 Problem:
Cellink z modułem LLI nie rozłącza się kiedy odbiorca/ wywołujący odkłada słuchawkę

 Wskazówka:
1.      Sprawdź czy został wybrany poprawny sygnał rozłączenia (sygnał zajętości, cisza lub zmiana polaryzacji linii), w przeciwnym razie powinien on być przeprogramowany.
Poniżej została przedstawiona procedura rozłączania w przypadku generowania sygnału zajętości przez PBX.
2.      Z aparatu podłączonego do PBX wybierz numer wewnętrzny pod którym podłączony jest interfejs dostępowy Cellink.
3.      Kiedy usłyszysz sygnał zgłoszenia się interfejsu wprowadź sekwencję <##8099*>
4.      Po usłyszeniu krótkiego sygnału wygenerowanego przez interfejs – odłóż słuchawkę.
5.      PBX zacznie w tym momencie generować sygnał zajętości, który zostanie zapamiętany przez bramkę Cellink.


 Problem:
Aparat rozłącza się w momencie połączenia z abonentem.

 Wskazówka: 
1.      Sprawdź czy zasilanie jest stabilne i zasila Cellink napięciem 12 V.


 Problem:
Reset interfejsu Cellink w momencie realizacji połączenia (dla modelu Ericsson A1018 z eliminatorem baterii)

 Wskazówka: 
1.      Uruchom kodem <##3157*> ciągłość ładowania telefonu.


 Problem:
Częsty reset interfejsu Cellink (kilka razy dziennie).

 Wskazówka: 
1.      Sprawdź połączenie na stykach: łącze krawędziowe – telefon komórkowy Ericsson.


 Problem:
Niski poziom dźwięku w trakcie realizacji połączenia.

Wskazówka: 
1.      Wprowadź kod <##**113377*> dla ręcznego ustawienia poziomu dźwięku;
2.      Wygeneruj połączenie przez Cellink’a;

3.      Kiedy zostanie ustanowione połączenie, za pomocą klawiszy <¬> lub <®> w telefonie komórkowym zainstalowanym w interfejsie, ustaw odpowiedni poziom głośności.


 Problem:
Cellink podczas uruchamiania się nie podaje PIN-kodu (dla modeli Ericsson serii 3xx, 7xx/T10s, 8xx/A1018).

 Wskazówka: 
1.      Należy wprowadzić kod <#4799#xxxx*>, gdzie xxxx- oznacza PIN-kod karty SIM zainstalowanej w interfejsie.


Problem:
Brak możliwości wprowadzenia PIN-kodu przez interfejs Cellink dla modeli Ericsson serii 6xx.

 Wskazówka:
1.      Dla modeli Ericsson serii 6xx nie istnieje możliwość podawania PIN-kodu przez interfejs. Aby uniknąć częstego ręcznego podawania kodu PIN w zainstalowanym telefonie, należy wprowadzić sekwencję <##3403*>. Wprowadzenie podanej sekwencji spowoduje, że podczas restartu interfejsu zainstalowany telefon komórkowy nie będzie się wyłączał.


Problem:
Brak inwersji baterii w chwili zgłoszenia się abonenta B.

 Wskazówka: 
1.      Dla uzyskania inwersji baterii w chwili zgłoszenia się abonenta B wprowadź kody <##3204*> i <##3134*>.
2.      Zresetuj interfejs Cellink – wyłącz/ włącz zasilanie.


Problem:
Długi czas oczekiwania na sygnał wybierania po wprowadzeniu numeru.

 Wskazówka: 
1.      Należy uaktywnić rejestr Systemu Szybkiego Wybierania.
2.      Czyszczenie rejestrów <##7999*>
3.      Wprowadź kolejno kody do rejestru:

·       
<##750109350*>
·       
<##750209360*>
·       
<##750308390*>


 Problem:
Chcemy uzyskać realizację tylko połączeń wychodzących do telefonii komórkowej poprzez interfejs dostępowy CELLINK.

 Wskazówka:
1.      Aby uzyskać realizację tylko połączeń wychodzących wprowadź kod <##3409*>
2.      Powrót do ustawienia standardowego (połączenia przychodzące/ wychodzące) - <##3407*>