Inteligentny interfejs dostępu użytkowników central abonenckich do sieci telefonii komórkowej

Strona główna Cellink

Dlaczego Cellink ?? Zalety

Wersje wykonania - ważne przy zamawianiu

Oferta współpracy dla dealera

Lista dealerów

Oferta dla klienta końcowego - plik WORD

Opis Cellink - plik WORD

Opis urządzenia CELLINK firmy BD CONSULT
w wersji wymagajacej zainstalowania wewnątrz telefonu komórkowego Ericsson.
Urządzenie przeznaczone do podłączania pod analogowy port linii miejskiej centrali abonenckiej

Systemy redukcji kosztów w telefonicznych centralach abonenckich
     Strona CENTEL-NET
Poczta do nas
Tu zamów na e-mail ,,Instrukcję instalacji Cellink" Word 800kB oraz prezentację PowerPoint 500kB

Informacje ogólne

Urządzenie Cellink może pracować w następujących konfiguracjach:

 • instalacja do wyposażenia analogowej linii miejskiej w telefonicznej centrali abonenckiej PBX
 • instalacja tylko ze standardowym telefonem
 • instalacja do wyposażenia linii wewnętrznej centrali abonenckiej PBX
 • bezpośrednio do linii końcowej PTSN ( telekomunikacyjnej stacjonarnej sieci uzytku publicznego)

Telefony komórkowe.

Urządzenie Cellink, współpracuje z następującymi seriami telefonów komórkowych: Ericsson 3xx, 6xx, 7xx lub 8xx przeznaczonymi dla sytemu GSM 900, DCS1800, PCN 1900 i telefonów dwu-systemowych GSM 900/1800 .

Cellink jest dostarczany z adapterem dla następujących serii słuchawek telefonów komórkowych:

 • 3xx
 • 6xx
 • 7xx
 • 8xx
 • Axxxx
 • T20s, T10s

Słuchawka telefonu komórkowego może być zainstalowana zarówno wewnątrz urządzenia Cellink lub na uchwycie -podstawce na zewnątrz .

Abonenckie centrale telefoniczne PBX

Urzadzenie Cellink może być podłączone do wyposażenia analogowej linii miejskiej PBX lub do wyposażenia linii wewnętrznej. Dla połączenia do linii wewnętrznej Cellink musi mieć wbudowany specjalny interfejs ,,Lokal Line Interface" LLI.

Urządzenie Cellink może być podłączone, między innymi, do następujących typów central abonenckich:

 • Alcatel
 • Panasonic
 • Bosch Telecom
 • Ericsson
 • Nortel - DASA
 • Northern Telecom
 • Ascom
 • De Te We
 • Elmeg
 • Matra
 • Partner Electric
 • Nortel
 • Philips
 • Siemens
 • Goldstar
 • Quante
 • Nec

Telefon standardowy.

Do urządzenia Cellink może być podłączony każdy standardowy telefon z wybieraniem tonowym lub dekadowym zakończony wtyczką RJ11.Telefon ten będzie używany do programowania potrzebnych parametrów. Telefony ISDN i inne specjalnego przeznaczenia nie mogą być podłączone.

Antena.

Standardowy Cellink jest wyposażony w gniazdo do zewnętrznego zamontowania anteny.

Antenę można podłączyć poprzez gniazdo zewnętrzne lub bezpośrednio do aparatu. Można również wykorzystać wyłącznie antenę telefonu komórkowego.

Instalacja. Podłączenie Cellink do wyposażenia linii miejskiej centrali abonenckiej lub do standardowego telefonu

Kolejność czynności:

 • połącz wyposażenie linii miejskiej PBX lub telefon standardowy do gniazda opisanego jak ,,linia miejska"
 • zainstaluj słuchawkę telefonu komórkowego
 • podłącz antenę
 • podłącz Cellink do 220VAC/ 12VDC
 • upewnij się, czy jest słyszalny ciągły sygnał tonowy w telefonie standardowym
 • zaleca się aby dystans między Cellink i PBX wynosił maksymalnie 1000 m przy wykorzystaniu skręconej pary kabli.

Cellink jest teraz gotowy do zaprogramowania specyficznych właściwości wdług tabeli przedstawionej tutaj

Instalacja. Podłączenie Cellink do linii wewnetrznej centrali abonenckiej.

Kolejność czynności:

 • Sprawdź czy Cellink posiada moduł LLI, w przypadku kiedy go brak - może być oddzielnie zamówiony . Podczas montowania modułu LLI korzystaj z instrukcji instalacyjnej.
 • Podłącz telefon standardowy do gniazda opisanego jako ,,linia miejska". Telefon ten będzie używany do programowania potrzebnych parametrów.
 • Połącz wewnętrzną linię PBX do gniazda opisanego jako ,,lokalna wewnętrzna linia PABX"
 • Zainstaluj słuchawkę telefonu komórkowego
 • Podłącz antenę
 • Podłącz Cellink do 220 VAC/12 VDC
 • Upewnij się, czy ciągły sygnał tonowy jest słyszalny w telefonie standardowym

Cellink jest teraz gotowy do zaprogramowania specjalnych właściwości według tabeli przedstawionej tutaj

Instalacja. Podłączenie anteny.

Jest możliwe zarówno użycie anteny w istniejącej słuchawce telefonu komórkowego albo osobnej anteny zamontowanej na zewnątrz.

Używając zewnętrznie zamontowanej anteny zalecany jest dystans pomiędzy anteną a Cellink nie więcej niż maksymalnie od 4 - 5 m, używając kabla antenowego RG58.

Co więcej, antena powinna być umieszczona najdalej jak to jest możliwe od wszelkiego rodzaju sprzętu telefonicznego, aby uniknąć jakiegokolwiek wpływu promieniowania.

Ustawienie telefonu komórkowego.

Instalując telefon komórkowy w Cellink istotną rzeczą jest aby ustawić w telefonie komórkowym następujące właściwości:

 • rozmowa oczekująca niemożliwa - innymi słowy słuchawka telefonu komórkowego nie powinna przyjmować więcej niż jednej rozmowy w tym samym czasie.
 • dzwonek w słuchawce telefonu komórkowego wyłączony -oznacza to, że telefon w środku urządzenia Cellink nie powinna dzwonić
 • PIN kod wyłączony lub Cellink powinien zanać kod słuchawki telefonu komórkowego, stąd w razie utraty zasilania będzie w stanie uruchomić ponownie telefon
 • poczta głosowa wyłączona - aby umożliwość zaprogramowanie większej liczby dzwonków

Programowanie wyżej wymienionych funkcji jest uzależnione od typu telefonu komórkowego i znajduje się w instrukcjiach obsługi tych aparatów.

Programowanie Cellink.

Całe programowanie wykonane jest ze standardowego telefonu z wybieraniem tononowym lub dekadowym. Można również programować Cellink za pomocą komputera poprzez specjalny interfesjs do portu RS 232. Programując Cellink bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na to, że przerwa pomiędzy każdą cyfrą nie może być większa niz 4 sekundy. Bardzo ważnym jest także uzyskanie ciągłego sygnału zgłoszenia w telefonie standardowym przed rozpoczęciem każdej sekwencji programowania. Nie wypełnienie tego warunku może spowodować problemy podczas programowania.

Wyeliminowanie echa.

Aby zapewnić możliwie najlepszą jakość rozmowy ważne jest przeprowadzenie procedury eliminowania echa. Oprogramowanie zawiera dwie procedury tj. długą lub krótką. Zalecane jest używanie krótkiej procedury w razie niewielkiego echa a długiej w razie długiego echa.

Należy być pewnym, że sprzęt jest odpowiednio uziemiony, ponieważ jeśli tak nie jest kasowanie echa będzie mało skuteczne. Do tej operacji najlepiej użyć specjalnego aparatu z wyłączanym mikrofonem.

Rejestr zastrzeżonych numerów.

Ten rejestrator jest używany dla zachowania informacji o kierunkach zastrzeżonych tzn. kierunkach na które nie można dzwonić poprzez urządzenie Cellink. Są to najczęściej kierunki międzynarodowe.

System Szybkiego Wybierania.

Kiedy wybierany jest numer abonenta A Cellink używa danych zachowanych we własnym Systemie Szybkiego Wybierania , aby ustalić moment zakończenia wybieranie i wysłać informacje do telefonu komórkowego. Jeśli System Szybkiego Wybierania nie jest używany , Cellink odczeka 4 sec.

Rozłączenie połączenia dla LLI

Cellink musi otrzymać sygnał aby wiedzieć kiedy się rozłączyć. Może to być zarówno: sygnał zajętości, brak sygnału rozmowy lub zmiana polaryzacji lini. Najczęściej jest to ton zajętości. Sygnał ten jest generowany przez PBX kiedy rozmowa jest zakończona. Parametry sygnału zajętości są różne dla różnych PBX. Dlatego też Cellink posiada funkcję uczenia się tego sygnału.

Zalety urządzenia Cellink:

 • Urządzenie posiada wiele opcji programowalnych co umożliwia współpracę prawie z każdą centralą abonencką. Jest to chyba podstawowa zaleta tego urządzenia.

 • Programowanie odbywa się za pomocą zwykłego aparatu telefonicznego z klawiaturą tonową lub dekadową co powoduje, że przygotowanie do pracy może być przeprowadzone u klienta w miejscu instalacji bez konieczności podłączenia komputera.

 • Własna analiza kierunków: możliwość programowania kierunków zabronionych i dozwolonych co pozwoli instalatorowi np. na dedykowanie urządzenia tylko dla konkretnej sieci telefonii komórkowej.

 • Własna analiza długości numeru w danej strefie numeracyjnej operatora - co znacznie skraca czas wybierania ( oczekiwania na połączenie)

 • Możliwość generowania podczas oczekiwania własnego zwrotnego sygnału dzwonienia - co zwiększa komfort dla abonenta wywołującego ponieważ eliminuje możliwość powstania dłuższej ciszy w słuchawce. Cisza mogłaby spowodować czasami rezygnację z połączenia przez mniej cierpliwych abonentów.

 • Zastosowanie modułu LLI pozwala na dostęp z sieci operatora telefonii komórkowej do abonentów centrali zakładowej bez pośrednictwa telefonistki ( opcja direct inbound calls). W tym jednak przypadku dostęp w odwrotnym kierunku może być utrudniony ze względu na fakt, że nie każda centrala w ruchu wewnętrznym przesyła sygnały tonowe od aparatów systemowych.

 • Możliwość uczenia się przez Cellink wewnętrznego sygnału zajętości centrali abonenckiej - ma to duże znaczenie ponieważ te sygnały mogą się różnić dla różnych typów central.

 • Możliwość pracy podczas zaniku zasilania 220V za pomocą baterii zewnętrznej. Większość instalowanych obecnie central abonenckich jest wyposażana w zasilanie awaryjne na ok. 4 godz. pracy.

 • Możliwość realizacji połączeń tranzytowych z sieci PTSN poprzez PBX i Cellink do sieci telefonii komórkowej.
 • Możliwośc realizacji połączeń tranzytowych z sieci telefonii komórkowej poprzez Cellink i PBX do sieci PTSN.
 • Możliwość regeneracji oraz transkodowania sygnałów DTMF
 • Możliwość wprowadzenia kodu dostępu ( 4 cyfry) w przypadku pracy Cellink w konfiguracji z LLI. Daje to możliwość zabronienia dostępu osobom nieupoważnionym.

 

 

Rysunek nr 1. Cellink podłączony do wyposażenia linii miejskiej abonenckiej centrali telefonicznej

Rysunek nr 2. Cellink podłączony do linii wewnętrznej abonenckiej centrali telefonicznej