BRAMKI GSM

BRAMKA PSITEK

 

NOWOŚĆ

Bardzo ważną zaletę bramek Psitek jest możliwość wysyłania poprzez SMS-y raportów statystycznych oraz raportów serwisowych (brak ruchu poprzez bramkę, zbyt niski poziom sygnału GSM itp.). Raporty takie mogą być odbierane przez zwykły telefon komórkowy lub przez tzw. Centrum serwisowe tj. komputer z specjalnym oprogramowaniem. Centrum takie w przypadku większych firm jest niezbędne, ponieważ w strukturze wielooddziałowej przedsiębiorstwa konieczny jest monitoring pracy bramek, co umożliwia szybkie reagowanie na wszelkiego rodzaju awarie. Często się zdarza, że bramka nie pracuje z takich przyczyn jak zablokowanie linii w zakładowej centrali telefonicznej, blokada karty SIM, źle działający system routingu w centrali telefonicznej. W takich sytuacjach bramka wysyła raport o zaniku ruchu telefonicznego w przeciągu określonego (opcjonalnie ustawianego) czasu.
Pośród wielu podobnych urządzeń dostępnych na rynku krajowym, tylko bramka Psitek wyróżnia się funkcją raportowania i pozwala na zdalny monitoring uruchomionych  interfejsów GSM.  Więcej informacji tutaj : System Zarządzania bramkami GSM PSITEK

Oferowane przez naszą firmę urządzenia pozwolą Państwa firmie uzyskać znaczne ograniczenie kosztów w połączeniach telefonicznych generowanych do operatorów telefonii komórkowej przez użytkowników centrali zakładowej PBX. Obniżenie kosztów sięgające nawet 60% uzyskuje się poprzez ominięcie operatora stacjonarnego i skierowanie ruchu wychodzącego bezpośrednio do operatora GSM. Użytkownicy nowoczesnych central abonenckich wyposażonych w system ARS (LCR) mogą automatycznie przekierować wszystkie połączenia wychodzące do telefonii komórkowej poprzez bramkę GSM. Wykorzystuje się tutaj funkcję centrali zwaną routingiem, która optymalizuje wykorzystanie łączy zewnętrznych poprzez wymuszanie odpowiedniego połączenia. W przypadku, kiedy centrala abonencka nie posiada funkcji ARS, abonent musi samodzielnie decydować o drodze realizowanego połączenia poprzez wybór odpowiedniego prefiksu (wcześniej zaprogramowanego w centrali).

 

CHCESZ KUPIĆ BRAMKĘ GSM ?       A MOŻE LEPIEJ WYPOŻYCZ ?

CENTEL -NET oferuje Klientom dzierżawę bramek GSM Psitek.
Oferta Centel-Net charakteryzuje się atrakcyjnymi warunkami dzierżawy: ceną oraz możliwością odkupu dzierżawionej bramki GSM. 
Instalując nowoczesną bramkę Klient nie prowadzi inwestycji amortyzowanej przez kilkuletni okres, natomiast osiąga bardzo duże oszczędności na rachunkach telefonicznych wielokrotnie przewyższające koszty miesięcznej dzierżawy. 
Więcej szczegółów kliknij tutaj

Oferta na dzierżawę bramek GSM Psitek - idealna oferta dla firm i instytucji o strukturze wielooddziałowej

 


 

Oferty Specjale - Pakiety Promocyjne  pozwalają Klientowi o zdefiniowanych potrzebach na wyjątkowo korzystny zakup produktów i usług.  

Oferty Specjale - Pakiety Promocyjne  stanowią  jednolitą ofertę pozwalającą na korzystanie z określonych urządzeń bez ponoszenia większych wydatków finansowych.

Zobacz również :  System Zarządzania bramkami GSM PSITEK

CENTEL-NET
Biuro Techniczno-Handlowe
Szczecin ul. Tuwima 21
tel. 91-4237774 ,  fax 91-4240755
Firmą kieruje: Krzysztof Nieścioruk

Rzeczoznawca budowlany w telekomunikacji 
( Centralny Rejestr Rzeczoznawców Budowlanych poz. 283/02/R/C )
Liczba odwiedzin:

 Data ostatniej edycji strony:  2004-08-27 

                                                                         Wszelkie prawa zastrzeżone