CELLINK inteligentny  interfejs dostępowy do sieci telefonii komórkowej

System redukcji kosztów połączeń telefonicznych dla użytkowników central abonenckich

Bezprzewodowy "szybki" dostęp do internetu

Telefonia internetowa (voip) - propozycje rozwiązań

Abonenckie centrale telefoniczne ALCATEL - migracja do telefonii IP

Voice over IP to technika przesyłania głosu poprzez  pakietową sieć transmisji danych. Podstawowym założeniem tej techniki jest integracja transmisji sygnałów telefonicznych z transmisją danych i stworzenie jednej uniwersalnej sieci mogącej przenosić każdy rodzaj ruchu. Przesyłanie głosu może odbywać się w  sieci opartych na protokołach połączeniowych (takich jak ATM) lub bezpołączeniowych (jak IP). Sygnał głosowy przetworzony zostaje na  bity umieszczone w pakietach, identycznych jak te używane do przesyłania danych. Przesyłanie takiego pakietowego głosu wymaga mniejszej przepustowości niż w przypadku stosowania tradycyjnych cyfrowych technik transmisji sygnałów telefonicznych.

 

Rysunki zamieszczone niżej przedstawiają prawdopodobny kierunek migracji istniejących systemów transmisji sygnałów telefonicznych i systemów transmissji danych.Data ostatniej edycji strony: 02-11-03