DEALERZY BRAMEK GSM

Systemy redukcji kosztów w telefonicznych centralach abonenckich

Obecnie funkcjonuje ponad 100 firm dealerskich na terenie całego kraju.
Listę dealerów udostepniamy na żądanie.

W przypadku zapytań ofertowych kierowanych do naszej firmy

podawany jest kontakt do najbliższej firmy dealerskiej.

Poczta do nas